Korespondenční adresa:
Exi-Group s.r.o.
Na Pankráci 995/5
140 00 Praha 4

tel.: 776 151 592
e-mail: managing@exi-group.cz

bankovní spojení:
Raiffeisen bank (5500)
číslo účtu: 6716767001/5500

UNICREDIT BANK (2700)
číslo účtu: 210 600 8835

IČO: 29053503
Společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka č. 162872

ID schránky: a483apa

Name/Title
Company/Organization
City
State
ZIP
e-mail
Phone
Your Industry
You request