CZ
EN

Právní zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Poslední aktualizace: Září 01, 2020

Věnujte prosím chvilku pozornost zásadám ochrany soukromí pro tyto webové stránky, které vlastní a provozuje společnost EXI-GROUP s.r.o. ("EXI-GROUP s.r.o", "my", "nás", "naše"). Naše zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby vám pomohly pochopit, jak shromažďujeme a používáme informace, které nám poskytnete, a abychom vám pomohli s rozhodováním při používání našich webových stránek.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s podmínkami uvedených zásad ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi, zásady, které jsou zahrnuty s odkazem na Podmínky Použití webových stran společnosti EXI-GROUP s.r.o.

Co jsou osobní údaje?
Osobní informace jsou informace, které mohou být spojeny s konkrétní osobou a mohly by být použity k identifikaci konkrétní osoby. Osobní údaje nezahrnují informace, které byly anonymní nebo agregované, takže je nelze dále používat, ať už v kombinaci s jinými informacemi nebo jiným způsobem, k identifikaci konkrétní osoby.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Shromažďujeme od Vás osobní údaje, když se zaregistrujete na našich webových stránkách, podáváte objednávku, přihlásíte se k odběru informačního bulletinu, odpovíte na náš průzkum nebo vyplníte náš formulář. Při objednávání nebo registraci na našich webových stránkách můžete být požádáni o zadání vašeho jména, e-mailové adresy, telefonního čísla nebo informací o kreditní kartě. Pokud se rozhodnete s námi komunikovat e-mailem, můžeme obsah vašich e-mailových zpráv uchovat spolu s vaší e-mailovou adresou a našimi odpověďmi na vás.

Na co používáme vaše osobní údaje? K čemu používáme vaše osobní údaje?
Osobní údaje používáme pro účely správy a rozšiřování našich obchodních aktivit, k poskytování zákaznického servisu (služeb) a k zpřístupnění dalších produktů a služeb našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům. Veškeré osobní informace, které shromažďujeme od vás, mohou být použity jedním z následujících způsobů:

• Personalizace vašich zkušeností: Vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby.
• K vylepšení našich webových stránek: Neustále se snažíme vylepšovat nabídku našich webových stránek na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme.
• K zlepšení zákaznických služeb: Vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky zákaznického servisu a potřebné servisní podpory.
• K uplatnění našich Podmínek Používaní: Můžeme používat vaše osobní údaje k zabránění, odhalování a vyšetřování podvodů, narušení bezpečnosti, potenciálně zakázaných nebo nezákonných aktivit nebo jinak, abychom zajistili dodržování našich Smluvních Podmínek Používání webových stránek.
• Pro zpracování transakcí: Vaše osobní údaje, ať již veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu jinak než výslovně za účelem dodání zakoupeného produktu nebo požadovanou službu, nebo pokud je v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v Podmínkách Použití stanoveno jinak.
• K zasílání pravidelných e-mailů: e-mailová adresa, kterou zadáváte pro zpracování objednávek, může být použita k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, kromě příjmu příležitostných firemních zpráv, aktualizací, souvisejících informací o produktech nebo službách a speciální nabídky, které si myslíme, že jsou pro vás užitečné a cenné. Můžete nás kdykoli upozornit, pokud si nepřejete tyto nabídky zaslat, e-mailem na adresu support@exi-group.cz.

Jak chráníme vaše osobní údaje?
(My) Provádíme řadu bezpečnostních opatření k udržení bezpečnosti vašich osobních informací online při procházení, zadávání objednávek nebo zadávání, odesílání nebo přístupu k vašim osobním informacím. Nabízíme pouze použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé / kreditní informace jsou přenášeny technologií Secure Socket Layer (SSL) a pak šifrovány do databáze poskytovatelů Platební brány pouze k tomu, aby byly přístupné těm, kteří mají oprávnění se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, a jsou povinni uchovávat informace důvěrné.
Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné a důležité pro naše operace. Kromě toho uchováváme osobní údaje z uzavřených účtů, abychom dodržovali zákony, zabránili podvodům, řešili spory, řešili problémy, pomáhali při jakémkoli vyšetřování, prosazovali naše smluvní Podmínky Použití a podnikli další kroky povolené zákonem. Pokud již není nutné, abychom si uchovávali vaše osobní údaje, zlikvidujeme je bezpečně.

Zveřejňujeme osobní údaje externím stranám?
EXI-GROUP s.r.o. will never rent or sell your personal information.
You agree that we may share your personal information with third parties as necessary to:

EXI-GROUP s.r.o. nikdy neprodává ani neprodává vaše osobní údaje.
Souhlasíte pouze s tím, že osobní informace můžeme sdílet s třetími stranami v případě těchto potřeb:
• poskytnout vám web, který se rozhodnete používat, včetně zpracování plateb;
• uplatňovat smluvní Podmínky Použití, které jsou k dispozici na našich webových stránkách;
• comply with laws and regulations or respond to litigation;
• dodržování zákonů a předpisů nebo reagování na soudní spory;
• umožnit změnu vlastnictví společnosti EXI-GROUP s.r.o. (včetně, ale nikoliv výlučně, akvizice nebo sloučení s jinou společností) a související převedení všech osobních údajů na nového vlastníka, přičemž v takovém případě budou všechny informace chráněny v souladu s touto Ochranou Osobních Údajů;
• umožnit reklamní audity a analýzy;
• allow us to engage a third party to perform surveys measuring your experiences and use of our website, products or services; and
• umožnit nám zapojit třetí stranu k provádění tržních průzkumů, měření, anket vašich odborných zkušeností a používání našich webových stránek, produktů nebo služeb; a
• umožnit určeným třetím stranám, aby vám pomohly s transakcemi, spory a jinými záležitostmi týkajícími se vašeho používání našich webových stránek, produktů nebo služeb.


Používá EXI-GROUP s.r.o cookies?
NE
.
Nezveřejňujeme sledování (Do Not Track)
We may track users over time and across third-party websites to provide targeted advertising, and we do not respond to Do Not Track (DNT) signals. We may also work with third parties that use tracking technologies on our website to collect information about your online activities over time and across different websites when you use our website.
(My) Můžeme sledovat uživatele v průběhu času a na webových stránkách třetích stran, abychom mohli poskytovat cílenou reklamu a neodpovídáme na signály DNT (Do Not Track). Můžeme také spolupracovat s třetími stranami, které používají technologie sledování na našich webových stránkách, abychom shromažďovali informace o vašich online aktivitách v průběhu času a na různých webech, když používáte naše webové stránky.

Odkazy třetích stran
(My) Příležitostně můžeme podle našeho uvážení zahrnout nebo nabídnout na našich webových stránkách produkty nebo služby třetích stran. Tyto webové stránky třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Proto nemáme odpovědnost za obsah a činnosti těchto propojených webových stránek. Nicméně se snažíme chránit integritu našich webových stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu o těchto stránkách.

Webové stránky sociálních médií
Můžeme vám umožnit sdílet informace s webovými stránkami sociálních médií třetích stran nebo používat webové stránky sociálních médií nebo jiné webové stránky k vytvoření nebo připojení k vašemu účtu. Tyto webové stránky sociálních médií nám mohou poskytnout přístup k určitým osobním údajům, které jsou jim uloženy (např. Zobrazovaný obsah a informace o reklamách v rámci obsahu, který vám byl zobrazen, nebo jste mohli kliknout, atd.) Z vaší interakce s online službami. Vy kontrolujete osobní údaje, které nám umožňují přístup prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách třetích stran a oprávnění, která nám poskytnete, když nám udělíte přístup. Tím, že přidružíte účet vedený třetí stranou s vaším účtem s účtem EXI-GROUP s.r.o., a autorizujete naší společnost k přístupu k těmto informacím, souhlasíte s tím, že společnost EXI-GROUP, může shromažďovat, používat a ukládat informace poskytované těmito webovými stránkami v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

IP Addresy
Každý počítač připojený k Internetu dostane sadu čísel, která slouží jako "Internetový protokol" nebo IP adresa tohoto počítače. Když otevřete libovolnou stránku z naší webové stránky, naše webové servery automaticky rozpoznají a zaznamenávají vaši IP adresu. Adresa IP neodhaluje žádné vaše osobní údaje než adresu IP, ze které jste měli přístup na našich webových stránkách. My můžeme použít adresy IP k analýze trendů, správě našich webových stránek, sledování vašeho pohybu a shromažďování širokých demografických informací pro souhrnné využití.

Online zásady o ochraně soukromí dětí
Vědomě nezískáváme informace od lidí, o kterých je známo, že jsou mladší 18 let. Naše webové stránky, produkty a služby jsou zaměřeny na osoby, které jsou starší 18 let.

Pouze online "zásady ochrany osobních údajů"
Tyto zásady ochrany osobních údajů online se vztahují pouze na informace shromážděné prostřednictvím naší webové stránky a nikoliv na informace shromažďované offline.

Pravidla a Podmínky
Použitím našich webových stránek souhlasíte s tím, s dodržováním našim Podmínky Použití

www.exi-group/cz/legal/terms-of-use

Váš Souhlas
Použitím našich webových stránek souhlasíte s Právní zásady ochrany osobních údajů naší společnosti.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů
Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, tyto změny zveřejníme na této stránce a / nebo aktualizujeme datum změn Zásady ochrany osobních údajů výše.

Kontaktujte nás
Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací.

EXI-GROUP s.r.o
IČO: 29053503
Na Pankráci 995/5
140 00 Praha 4, Česká republika
Tel: +420 (776) 151592
Kontakt Email: support@exi-group.cz
Kontaktujte nás přes webovou stránku: http://exi-group.cz/kontakt.html

Legal privacy policy

Privacy Policy
Last update: September 01, 2020

Please take a moment to read the Privacy Policy for this website, owned and operated by EXI-GROUP s.r.o. ("EXI-GROUP s.r.o", "we", "us"). Our Privacy Policy is designed to assist you in understanding how we collect and use the information you provide to us and to assist you in making informed decisions when using our website.

By using this website, you consent and agree to the terms of this Privacy Policy, which is incorporated by reference into EXI-GROUP s.r.o Terms of Use for this website. 

What is personal information?
Personal information is information that can be associated with a specific person and could be used to identify that specific person. Personal information does not include information that has been made anonymous or aggregated so that it can no longer be used, whether in combination with other information or otherwise, to identify a specific person.

What personal information do we collect?
We collect personal information from you when you register on our website, place an order, subscribe to our newsletter, respond to a survey or fill out a form. When ordering or registering on our website, as appropriate, you may be asked to enter your name, e-mail address, phone number or credit card information. If you choose to correspond with us through e-mail, we may retain the content of your e-mail messages together with your e-mail address and our responses.

What do we use your personal information for?
We use personal information for purposes of administering and expanding our business activities, providing customer service and making available other products and services to our customers and prospective customers. Any of the personal information we collect from you may be used in one of the following ways:
• To personalize your experience: Your information helps us to better respond to your individual needs.
• To improve our website: We continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you.
• To improve customer service: Your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs.
• To enforce our Terms of Use: We may use your personal information to prevent, detect and investigate fraud, security breaches, potentially prohibited or illegal activities, or otherwise to ensure compliance with our Terms of Use.
• To process transactions: Your personal information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested or as otherwise provided in this Privacy Policy or the Terms of Use.
• To send periodic e-mails: The e-mail address you provide for order processing, may be used to send you information and updates pertaining to your order, in addition to receiving occasional company news, updates, related product or service information, and special offers we think you will find valuable. You may notify us at any time if you do not wish to receive these offers by e-mailing us at support@exi-group.cz.

How do we protect your personal information?
We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information online when you browse, place an order or enter, submit, or access your personal information. We only offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential.
We retain your personal information for as long as it is necessary and relevant for our operations. In addition, we retain personal information from closed accounts to comply with the law, prevent fraud, collect any fees owed, resolve disputes, troubleshoot problems, assist with any investigation, enforce our Terms of Use and take any other actions permitted by law. When it is no longer necessary for us to retain your personal information, we dispose of it in a secure manner.

Do we disclose any personal information to outside parties?
Tekscan will never rent or sell your personal information.
You agree that we may share your personal information with third parties as necessary to:
• provide you with the website which you elect to use, including the processing of payments;
• enforce the terms and conditions of the Terms of Use made available on our website;
• comply with laws and regulations or respond to litigation;
• allow for a change of ownership of Tekscan (including, but not limited to, an acquisition by or merger with another company) and related transfer of all personal information to the new owner, in which case any information remains protected in accordance with this Privacy Policy;
• allow advertising audits and analysis;
• allow us to engage a third party to perform surveys measuring your experiences and use of our website, products or services; and
• allow designated third parties to assist with transactions, disputes and other matters regarding your use of our website, products or services. 

Does EXI-GROUP s.r.o use cookies?
NO
.
Do Not Track Disclosures
We may track users over time and across third-party websites to provide targeted advertising, and we do not respond to Do Not Track (DNT) signals. We may also work with third parties that use tracking technologies on our website to collect information about your online activities over time and across different websites when you use our website.

Third Party Links
Occasionally, at our discretion, we may include or offer third-party products or services on our website. These third-party websites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked websites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our website and welcome any feedback about these sites.

Social Media Websites
We may allow you to share information with third-party social media websites, or use social media websites or other websites to create or connect to your account. Those social media websites may give us access to certain personal information stored by them (e.g., content viewed and information about the advertisements within the content you have been shown or may have clicked on, etc.) from your interaction with the online services. You control the personal information you allow us to have access to through the privacy settings on that third-party website and the permissions you give us when you grant us access. By associating an account managed by a third party with your EXI-GROUP s.r.o account and authorizing our company to have access to this information, you agree that EXI-GROUP s.r.o may collect, use and store the information provided by these websites in accordance with this Privacy Policy.

IP Addresses
Every computer connected to the Internet is given a set of numbers that serve as that computer's "Internet Protocol" or IP address. When you request a page from any page within our website, our web servers automatically recognize and log your IP address. The IP address reveals nothing personal about you other than the IP address from which you have accessed our website. We may use IP addresses to analyze trends, administer our website, track your movement, and gather broad demographic information for aggregate use.

Children's Online Privacy Protection Act Compliance
We do not knowingly collect any information from anyone known to be under 18 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 18 years old or older.

Online Privacy Policy Only
This online Privacy Policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Terms and Conditions
By using our website, you agree to comply with our Terms of Use.

https://www.exi-group/en/legal/terms-of-use

Your Consent
By using our website, you consent to our Privacy Policy.

Changes to our Privacy Policy
If we decide to change our Privacy Policy, we will post those changes on this page, and/or update the Privacy Policy modification date above.

Contacting Us
If you have any questions regarding this Privacy Policy, you may contact us using the information below.

EXI-GROUP s.r.o
VAT ID: 29093503
Na Pankráci 995/5
140 00 Praha 4, Czech Republic
Phone: +420 (776) 151592
Contact Email: support@exi-group.cz
Contact Us Page: http://exi-group.cz/kontakt.html